Baggrund for Biostillness

Jeg har siden 2010, i samarbejde med kropsterapeut Jakob Mikkelsen, udviklet et manuel orienteret behandlingssystem ved navn; Senthes. Baggrunden for dette projekt tog afsæt i vores observation af et støt stigende behov for berøringsorienterede traumebehandling.  Senthes metoden er manuelle behandlingsteknikker udformet til at støtte nervesystemets iboende reguleringsfærdigheder.

Udvikling af Senthes medførte, at vi i 2015 blev klar over et fælles behov for yderlige et udviklingsrum. Et rum hvor vores mere personlige faglighed kunne komme i spil.

For min del er dette nu mundet ud i metoden; Biostillness , som i højere grad tager afsæt i min psykomotoriske og afspændingspædagogiske baggrund. Dog med rødder og stor ballast fra udviklingsarbejde der lå til grund for strukturen i Senthes metoden.

Navnet Biostillness relatere til det biologiske vilkår der opstår, når kroppen sensorisk falder til ro, følger tanker og sind også med.

Biostillness tilbydes aktuelt som efteruddannelse ved min faglig organisation; Danske Psykomotoriske Terapeuter.

Se mere info på

www.dap.dk/ kurser og netværk.

Biostillness manuel stress/traume behandling

Når livet pludselig ændre farve.
Biostillness er en effektivt kropsorienteret behandlings og træningsmetode til mennesker hvis liv er fastlåst af stress og/eller symptomer efter traumatiske oplevelser.

Metoden har erfaringsgrundlag tilbage til år 1997 og er baseret på empiri fra indiviuel behandling til mennesker med et bredt spektrum af symptomer afledt af ulykkelige hændelser og traumatiserende oplevelser.

Metoden er udviklet som dels en samtale terapeutisk færdighedstræning og dels en berøringsteknik som udføres på briks. Behandlingen afstemmes efter den individuelle problemstilling og tilpasses løbende i forløbet. Vi reagere forskelligt på stress og traumer, så hver session er afstemt efter dine aktuelle ressourcer og behov.